Google+
Home / Любопитно / Знаете ли какво е Су-Джок?

Знаете ли какво е Су-Джок?

Всеки човек трябва да е запознат с различните системи за укрепване на здравето си, за да може в трудни моменти да помогне и на себе си, и на хората около него. В наши дни една от най-подходящите системи от този вид е терапията су-джок, която е метод за лечение чрез въздействие върху дланите и стъпалата („су“ е длан, „джок“ – стъпало). Този метод е прост, сигурен, ефекти­вен и може да се използва профилактично с цел укрепване на здравето от всеки човек дори и без специална медицинска подготовка.

ПРЕДИСТОРИЯ НА ПОЯВАТА НА СИСТЕМАТА  „СУ-ДЖОК“                        

Дланите и стъпалата имат рефлексни зони, съответстващи на определени органи и части на човешкото тяло. Върху тях в строго установен ред са разположени така наречените активни точки, които отразяват в умален вид анатомичния строеж на организма. Стимулацията на тези точки има ясно изразено лечебно и профилактично действие.

Су-ДжокАктивните точки образуват системи на съответствие върху дланите и стъпалата, които управляват човешкото здраве. Ако внимателно анализираме доколко дланите и стъпалата повтарят строежа на човешкото тяло, можем да разберем механизма на тези лечебни системи и да определим точките и зоните, които трябва да бъдат стимулирани при появата на едно или друго заболяване.

Човешкото тяло и системите за съответствие непрекъснато си въздействат взаимно. В случай на заболяване „сигналът“ се насочва от засегнатия орган или част на тялото в точката на съответствие и я възбужда – точката става болезнена. Стимулирането на такава точка оказва лечебно въздействие върху заболелия орган. 

При ходене, тичане и работа с ръцете се осъществява естествена стимулация на точките на съответствие, която предпазва от заболяване. Ако естествената стимулация на точките и зоните на съответствие не е достатъчна, човек може да се разболее. Затова най-доброто лекарство срещу болестите е движението.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top